Top tien wetswijzigingen vanaf 1 januari 2019

Wij hebben voor jou als ondernemer, werknemer en particulier een top tien van de wetswijzigingen die op 1 januari 2019 zijn ingegaan opgesteld.

1. Hoger laag BTW tarief

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan, met ingang van dit jaar is het lage BTW tarief omhoog gegaan van 6% naar 9%. Deze verhoging zal voor iedereen merkbaar zijn. Niet alleen als je boodschappen doet, maar ook als je bijvoorbeeld boeken, kaartjes voor concerten en evenementen koopt of naar de kapper gaat.  

2. Verlaging tarief inkomstenbelasting

Het netto inkomen zal toenemen door een verlaging van het tarief van de inkomstenbelasting (IB) in box 1 (werk en inkomen). Vanaf een belastbaar inkomen van € 20.143 tot € 68.507 is het tarief van de IB verlaagd van 40,85% naar 38,10%. Het meerdere boven € 68.507 wordt dit jaar twee tiende procent lager belast.

3. Verliesverrekening box 2 ingekort van 9 naar 6 jaar

Aanmerkelijk belanghouders zijn aandeelhouders met meer dan 5% aandelen van een bv of nv. Zij kunnen vanaf dit jaar over maximaal 6 boekjaren verliezen verrekenen met de toekomstige winsten in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). In 2018 was de verliesverrekening nog 9 jaar. De uitwerking van deze wijziging is behoorlijk ingewikkeld, omdat ook een begunstigend overgangsrecht van toepassing kan zijn.

Het is trouwens mogelijk om nog op een andere wijze het verlies in box 2 te verrekenen. Neem gerust vrijblijvend Contact met ons op om de opties door te nemen.

4. Meer sparen voor je pensioen

Een zelfstandig ondernemer mag een deel van de winst belastingvrij sparen voor de oude dag. In 2019 mag 9,44% van de winst met een maximum van € 8.999 (verhoging van € 224), worden gereserveerd in de zogenaamde oudedagsreserve.

Voor de toevoeging aan de oudedagsreserve gelden voorwaarden en het is verstandig goed over de reservering na te denken. Mocht je meer informatie willen, neem gerust vrijblijvend Contact met ons op.

5. Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Bedrijven in de vorm van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap (bv of nv) betalen over de belastbare winst vennootschapsbelasting (VPB). Het tarief van de VPB gaat vanaf dit jaar stapsgewijs omlaag. De eerste schijf met een winst tot € 200.000 gaat van 20% naar 19%. Het tarief van 25% in de tweede schijf blijft ongewijzigd.

6. Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Op gebouwen in eigen gebruik die op de balans van de bv staan mag alleen nog worden afgeschreven als de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde. Controleer dus extra goed de WOZ-beschikking. Voor deze winst verhogende maatregel geldt een overgangsregeling. Indien een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat gebouw is nog geen 3 jaar afgeschreven, dan mag alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven. Dat wil zeggen afschrijven over een boekwaarde die hoger is dan 50% van de WOZ-waarde.

7. 30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De looptijd van deze regeling is sinds dit jaar verkort van 8 naar 5 jaar. De korting geldt voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de korting in 2019 of 2020 zou eindigen, is er een overgangsrecht.

8. Automatische verhuizing van pensioen naar nieuwe baan

Ondernemers die naast hun bedrijf ook nog in loondienst werken kunnen kleine pensioenen laten samenvoegen tot één beter pensioen. Op basis van de Wet waardeoverdracht klein pensioen kunnen kleine en versnipperde pensioentjes worden samengevoegd tot één beter pensioen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 per jaar.

9. Langer partnerverlof bij geboorte

Vanaf dit jaar krijgen werknemers op grond van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) 1 werkweek (in plaats van 2 dagen) doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen.

10. Uitbreiding sportvrijstelling in de BTW

Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden is ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van BTW. Daarnaast zijn ook de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport vrijgesteld. Een sportaccommodatie valt daar ook onder.

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust Contact  met ons op.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *