Bijzonderheden laatste btw-aangifte

De laatste btw-aangifte over het jaar heeft een aantal bijzonderheden in vergelijking met de reguliere btw-aangiften. Wij hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet, zodat jij een foutloze laatste BTW-aangifte over 2019 kunt indienen.

1. Kleineondernemersregeling (KOR)

Wanneer je over het hele jaar 2019 minder dan € 1.883 aan btw hoeft af te dragen, dan kom je in aanmerking voor een belastingvermindering op basis van de kleineondernemersregeling (KOR). Indien je voldoet aan de voorwaarden hoef je wellicht helemaal geen omzetbelasting te betalen. De KOR kan sowieso alleen worden toegepast als je een natuurlijk persoon bent. 

Indien je recht hebt op deze regeling, dan kun je dat invullen in de btw-aangifte. Mocht je gedurende het jaar al btw hebben afgedragen en blijkt dat je per saldo recht hebt op een teruggaaf aan btw, dan stort de Belastingdienst dit bedrag binnen een paar weken terug op je bankrekening.

Let op! Sinds 1 januari 2020 is de KOR komen te vervallen. Hiervoor is een btw-vrijstelling in de plaats gekomen. Een ondernemer hoeft dan geen omzetbelasting in rekening te brengen als zijn omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000.

2. Correctie aftrek btw in verband met privé gebruik auto van de zaak

De btw op de autokosten (kosten van aanschaf, onderhoud en gebruik) van een zakelijke auto kun je in afrek brengen voorzover de auto wordt gebruikt voor met btw-belaste activiteiten. Als je de auto ook voor privé doeleinden gebruikt, dan moet in de laatste btw-aangifte van 2019 een btw-correctie worden gedaan vanwege het privé gebruik.

Deze btw-correctie moet in beginsel worden berekend op basis van het werkelijk gebruik. Dit moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een kilometeradministratie. Houd daarbij rekening mee dat woon-werkverkeer, anders dan in de Loonheffingen, wordt gezien als privégebruik.

Mochten geen gegevens beschikbaar zijn over het werkelijk gebruik, dan wordt onder bepaalde voorwaarden de correctie berekend op basis van een forfaitaire berekening. De btw-correctie is dan 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Vanaf het vijfde jaar waarin je de auto bent gaan gebruiken, mag worden uitgegaan van een afwijkend percentage van 1,5%. Dit geldt ook voor auto’s die zijn aangeschaft zonder dat daarbij btw-aftrek heeft plaatsgevonden (marge-auto’s).

3. Correctie Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA)

Indien jouw bedrijf recht heeft op aftrek van btw, dan kun je de btw op goederen en diensten die voor zakelijke doeleinden zijn gekocht in aftrek brengen. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Eén daarvan is de BUA-correctie. Kort gezegd houdt deze correctie in dat de aftrek van btw onder andere wordt uitgesloten bij het geven van een kerstpakket, relatiegeschenk, het geven van gelegenheid tot sport en het aan het personeel verlenen van huisvesting. Dit geldt als de ontvanger geen of hoofdzakelijk geen recht heeft op aftrek van btw, maar ook bij het verstrekken van bepaalde voorzieningen aan het personeel.

Overigens dient alleen een correctie van de aftrek plaats te vinden wanneer het drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per persoon, per jaar wordt overschreden.

Indien het drempelbedrag van € 227 wordt overschreden, bestaat geen recht op aftrek van btw over deze kosten en dient de btw in de laatste btw-aangifte over 2018 helemaal te worden gecorrigeerd.

Let op! Indien ook kantineverstrekkingen plaatsvinden, dan dient eveneens de speciale kantineregeling getoetst te worden.

4. Controleer de toegepaste pro rata  

Als jij als ondernemer zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht, dan krijg je voor de algemene kosten te maken met een zogenaamde ‘pro rata’ recht op aftrek. Dat is de verhouding tussen de btw-belaste en de totale omzet.

Aan de hand van een pro rata berekening over het gehele jaar 2019 moet je controleren of het reeds toegepaste pro rata percentage juist is. Indien uit deze berekening blijkt dat dit niet het geval is, dient een correctie te worden gemaakt. Deze correctie moet ook worden verwerkt in de laatste btw-aangifte over 2019.

Mocht je vragen hebben over dit nieuwsbericht of een andere vraag, neem dan gerust Contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “Bijzonderheden laatste btw-aangifte”