Help! Mijn debiteur betaalt niet

Als ondernemer loop je helaas het risico dat de debiteur jouw factuur (gedeeltelijk) niet betaalt. Je hebt hard gewerkt aan een opdracht en daarvoor netjes een factuur gestuurd. Vervolgens gebeurt er niets. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuur je een herinnering en daarna een aanmaning. Geen reactie. Na enige navraag blijkt de debiteur niet tot betaling over te gaan door bijvoorbeeld beëindiging van de onderneming. De btw heb je al aangegeven in de btw aangifte en is betaald aan de Belastingdienst.

Gelukkig heeft de fiscale wetgever een regel bedacht dat de btw mag worden terug gevraagd.

Fiscaal gezien wordt de vordering als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar ná het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen de ondernemer en de klant is afgesproken. Per oninbare debiteur moet je dus eerst nagaan wanneer deze periode is verstreken. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Voorbeeld: Op 1 mei 2018 is een factuur gestuurd aan de klant. Het in rekening gebrachte bedrag aan btw is € 350. Deze btw is afgedragen aan de Belastingdienst. Op de factuur staat een betalingstermijn van 14 dagen. Het factuurbedrag zou dus op 15 mei 2018 betaald moeten zijn. Op 15 mei 2019 echter, was de factuur nog niet betaald. De factuur kan nu als oninbaar worden aangemerkt, omdat één jaar is verstreken na het opeisbaar worden van de factuur. De teruggaaf btw wordt verwerkt in de btw aangifte over het tweede kwartaal van 2019. De teruggaaf btw kan worden ingevuld als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of 1b.  

Let op, Indien binnen de 1-jaartermijn zeker is dat de debiteur de factuur niet gaat betalen, bijvoorbeeld vanwege faillissement, dan mag de btw op dat moment al worden teruggevraagd.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *